Bli god man/ förvaltare

Hur blir man god man/ förvaltare

Hur blir man god man/ förvaltare?

Om du är intresserad och vill veta mer vad ett uppdrag som god man eller förvaltare innebär, vilken ersättning som utgår med mera, kontakta Överförmyndarförvaltningen, se nedan för kontaktuppgifter.

För kunna bli god man / förvaltare måste man klara ett prov. Anmälan till kurserna för att kunna klara provet och vidare information får du från Överförmyndarförvaltningen i Uppsala vilka har hand om utbildningarna för god man/ förvaltare under 2020 i Uppsala området.

Kontaktinformation