2017-03-27 ***** Välkommen till cafékväll den 4 april kl. 18.00 Missionskyrkan S:t Olofsgatatan *****
Ansvarig för informationen på webbplatsen är Styrelsen
Har du frågor eller synpunkter på hemsidan kontakta vår Webbredaktör!

Sidorna uppdaterades senast 2017-03-27.
”En god man är en betydelsefull person
som gör en betydelsefull insats för en
betydelsefull medmänniska”


Till början