2017-06-19 ***** OBS! Överförmyndarförvaltningen flyttar29 juni öppnar igen 3 juli på adressen Fyrisborgsgatan 1 Samma telefonnummer gäller *****
Ansvarig för informationen på webbplatsen är Styrelsen
Har du frågor eller synpunkter på hemsidan kontakta vår Webbredaktör!

Sidorna uppdaterades senast 2017-06-19.
”En god man är en betydelsefull person
som gör en betydelsefull insats för en
betydelsefull medmänniska”


Till början